Kunskapstest

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Dina uppgifter
Frågor
1. Vad bör du göra innan du Slutför registrering av en avvikelse? *
2. Vad innebär det när fält är rödmarkerade? *
3. Vad heter den meny där du och dina kollegor kan se alla avvikelser som väntar på åtgärd? *
4. Vad händer om du klickar på en avvikelse i Tabellvyn? *
5. Vad innebär det att Acceptera en avvikelse? *
6. I vilket steg kan du ändra Typ av avvikelse, om du bedömer att den har blivit felaktigt registrerad från början? *
7. Om du har Accepterat en avvikelse, måste du då slutföra allt arbete med den direkt eller har du andra möjligheter? *
8. Vad innebär det att Kvittera en avvikelse? *
9. I vilket steg kan du begära in Utredningsunderlag? *
10. Om du i steget Utvärdera inte tycker att resultatet av genomförda åtgärder är tillräckligt bra, måste du ändå avsluta ärendet? *
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: